Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu khách hàng, Bảo vệ Đất Việt tuyển nhân viên bảo vệ xưởng may tại quận Thủ Đức với mức lượng thưởng cùng chế độ độ hấp dẫn. Nhiệm vụ nhân viên bảo vệ xưởng may – Nhân viên bảo vệ xưởng may có nhiệm vụ kiểm tra, rà […]

Đọc tiếp